CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG
1. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng 
Hàng  được trả lại cần phải giải trình ghi rõ nội dung: Nguyên nhân chủ quan hay khách quan, lỗi sảy ra trong gian đoạn nào của hoạt động bán hàng, thực hiện dịch vụ; Lỗi phát sinh từ bên nào; Phương thức xử lý, mức độ thiệt hại; Quy trách niệm và tiến hành xử lý thiệt hại cũng như rút kinh nghiệm cho các lần phát sinh sau (Khi tếp nhận hàng trả lại kế toán ghi rõ nguyên nhân trả hàng trên phần mền kế toán).

Trọng mọi  trường hợp, hàng bán phải được trả lại nhập kho trong vòng tối đa 15 ngày làm việc sau khi xuất hóa đơn bán hàng. Quá thời hạn này, hàng hóa không được chấp nhận thu hồi trả lại.

Việc tiếp nhận hàng hóa cần được sự chấp thuận của giám đốc khối dịch vụ.

Các chi phí thiệt hại liên quan đến hàng trả lại được đánh giá và quy trách nhiệm cho bộ phận liên quan hoặc khách hàng như: chi phí vận chuyển hàng chuyển đi và về, Chi phí lưu kho bãi, chi phí đặt hàng, chi phí hàng tồn kho. Việc quy trách nhiệm cho bộ phận liên quan xuất phát từ nguyên nhân hàng trả lại và thống nhất cách xử lý dự trên quy định cụ thể cho một số tình huống như sau:

  • Nguyên nhân từ bên bán

Trường hợp lỗi do CVDV tiếp nhận đơn và cập nhật sai mã/ sai chủng loại/ quy cách dẫn đến khách hàng trả lại hàng mua. Các chi phí thiệt hại phát sinh do CVDV chịu trách nhiệm chi trả;

- Trường hợp bộ phận kho xuất sai mã hàng trong đơn đặt hàng và CVDV thiếu kiểm soát dẫn đến việc khách hàng trả lại hàng mua, Các chi phí thiệt hại được quy trách nhiệm giữa bộ phận kho và CVDV là 50% - 50%

  • Nguyên nhân bên mua

Trường hợp lỗi do khách hàng đặt sai mã hàng, sai chủng loại, khách đặt thừa so với nhu cầu dẫn đến phải trả lại hàng mua. Các chi phí thiệt hại phát sinh do bên mua chịu trách nhiệm chi trả;

  • Nguyên nhân bên thư ba - Bên vận chuyển

- Trường hợp lỗi phát sinh trong khâu vận chuyển, có xác nhận và quy trách nhiệm được bên vận chuyển như trường hợp hư hỏng, giao hàng không đúng người mua,.. CVDV có trách nhiệ lập bên bản và yêu cầu bên vận chuyển đền bù toàn bộ chi phí thiệt hại phát sinh thực thế.