VIMID nhận bằng khen Doanh nghiệp xuất sắc của UBND tỉnh Lạng sơn

Đăng bởi Admin vào lúc 29/05/2018
VIMID nhận bằng khen Doanh nghiệp xuất sắc của UBND tỉnh Lạng sơn

Ngày 16/3/2018, Công ty CP Đầu tư phát triển Máy Việt Nam được nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn dành cho doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(Bằng khen cho doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh Xuất, Nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2017)

(VIMID vinh dự đứng trong top 3 các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào số thu ngân sách của Tỉnh Lạng Sơn)

Từ khi thành lập đến nay, VIMID thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng sơn, cụ thể là qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2017 đạt: 53 triệu USD, tổng số thuế nộp ngân sách đạt: 303 tỷ đồng. VIMID luôn tuân thủ các quy định của nhà nước về luật Hải quan, đặc biệt luôn tuân thủ nghĩa vụ về thuế. Nhiều năm liên tiếp được UBND tỉnh Lạng sơn trao tặng bằng khen do có đóng góp vào số thu ngân sách của tỉnh.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: